Comités de Bioètica Assistencial dels departaments de salut (CBAs)