Programes específics de productivitat en Atenció Primària, Atenció Hospitalària o Salut Pública per a atendre necessitats conjunturals d'activitat assistencial i preventiva en el Sistema Valencià de Salut

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?
Tramitació de sol·licituds d'inclusió en programes específics de productivitat en Atenció Primària, Atenció Hospitalària o Salut Pública per a atendre necessitats conjunturals d'activitat assistencial i preventiva en el Sistema Valencià de Salut.

NORMATIVA

ENLLAÇOS

Procediment de programes específics de productivitat