PROTECCIO I TRACTAMENT DE DADES

Responsable del tractament

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Carrer Misser Mascó, 31- 33, 46010 València

 

Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pg. De l'Albereda, 16. 46010 València

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

 

Drets de les persones interessades

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la limitació del seu tractament o a oposar-se, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en el següent apartat "exercici de drets" del Registre de les Activitats del Tractament.

 

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan.

 

Exercici de drets

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç o físicament en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'esta Conselleria.

 

Així mateix, les sol·licituds d'exercici de drets derivats de l'activitat o assistència sanitària i/o drets del pacient podran presentar-se en els centres assistencials, concretament en els Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), on informaran el ciutadà sobre els seus drets i sobre els procediments a la seua disposició. La ubicació i telèfons dels serveis SAIP estan publicats en el portal web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/

 
 

Més informació

Pot ampliar la informació en el següent enllaç al document Informació sobre Protecció de Dades de la Generalitat (format PDF) que està publicat a la pàgina de Protecció de Dades del Portal de Transparència: https://gvaoberta.gva.es/va/proteccio-de-dades-personals (els enllaços obrin en nova finestra).

 

Informació actualitzada el 7 de juny de 2024.