Declaració d'Accessibilitat

La Conselleria de Sanitat s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el  Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (obri en una nova finestra).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.san.gva.es/ 

Situació de compliment

Aquest lloc web és  parcialment conforme  amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible per aquests motius: 

a. Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018 

  • Existeixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019]. 
  • El propòsit d'alguns enllaços no es pot determinar a partir del mateix text de l'enllaç [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019]. 
  • Algunes pàgines presenten errors d'edició com ara nesting incorrecte d'elements, ús de marcat propi de taules per a maquetació, elements fieldset que manquen d'etiqueta per a identificar el seu contingut, o algun salt en els nivells d'encapçalat [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, de la Norma UNE-EN 301549:2019]. 
  • Pot haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web. 
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.  

b. Càrrega desproporcionada 

  • No s'hi aplica.

c. El contingut  no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable 

  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018  que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.  

Preparació de la present declaració d'accessibilitat 

La present declaració va ser preparada el 31 de març de 2023. 

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. 

Última revisió de la declaració:  11 de setembre  de 2023. 

Observacions i dades de contacte 

Pot realitzar comunicacions  sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018) com per exemple: 

  • informar sobre qualsevol possible  incompliment  per part d'aquest  lloc web

  • transmetre altres  dificultats d'accés  al contingut 

  • formular qualsevol altra  consulta o suggeriment de millora  relativa a l'accessibilitat del lloc web 

A  través del següent formulari de contacte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Salut. 

Procediment d'aplicació 

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020. 

Contingut opcional 

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma  UNE-EN 301549:2019 (obri en una nova finestra)  considerant les excepcions de l'RD 1112/2018. 

L'assistència telefònica addicional per a persones amb discapacitat es pot tramitar a través del servei d'atenció telefònica del 012 (obri en una nova finestra) cridant al número de telèfon 963 866 000. 

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00 a 19.00 hores, i a l'agost de 08.00 a 16.00 hores, excepte els dies festius d'àmbit nacional, festius de la Comunitat Valenciana, i els dies 24 i 31 de desembre. 

El lloc web està optimitzat per als navegadors Edge, Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. Es recomana l'última versió.