Concurs Excepcional de Mèrits - OOP 2022

RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, d'adopció de les mesures necessàries per a l'execució i desenvolupament del capítol I del Decret 71/2022 de 27 de maig del consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s'executa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022 en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

22/12 – Convocatòria concurs extraordinari de mèrits ESTATUTARIS

  • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places estatutàries previstes en els annexos I i II del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria; s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  • Categories convocades NOVETATS

22/12 – Convocatòria concurs extraordinari de mèrits FUNCIONARIS

  • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs funcionarials que preveu l'annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública, aprovades i pendents de convocatòria; s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022.
  • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir llocs funcionarials previstos en l’annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria; s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022.
  • Categories convocades NOVETATS