Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública manté una especial atenció i preocupació pel que fa a les agressions dels seus professionals, constituint un dels objectius destacats en la seua política de prevenció de riscos laborals.

 

Amb el nou Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari 2018-2021 es pretén donar un impuls a la prevenció, amb l'objecte de disminuir les agressions patides pel personal del sector sanitari.

 

La sensibilització de pacients i la informació a professionals constitueixen mesures claus en la prevenció.

 

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari

Formulari CAT (Comunicació de les Agressions)

Guia breu per a la prevenció de les agressions en Atenció Primària   Nou!

 

Legislació:

  • Decret 159/2009 de 2 d'octubre, del Consell "pel qual s'establixen les actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat en la prevenció i atenció de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat"
  • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Material divulgatiu:

 

Prevenció de les Agressions (Cartell 1)

Prevenció de les Agressions (Cartell 2)

Guía per a personal en l'Entorn Sanitari

Fitxa informativa E-11 Prevenció i actuació davant una agressió

Fitxa informativa E-19 Codi Alerta

Fitxa BP Comandaments. Agressions