EXECUCIÓ DEL PROJECTE

El projecte *IMAS es desenvolupa en dues fases i cadascuna d'elles, al seu torn, es compon de diverses fites:

  • Fase I: Definició funcional de la solució proposada
  • Fase II: Desenvolupe prototip escàner i plataforma

En la següent imatge es pot veure el detall de l'estructura del projecte i consultar el punt d'execució actual en el qual es troba: