violència de Génere

Protocol d'Atenció Integral Víctimes d'Agressions Sexuals

 

 
Protocol d'Atenció Integral a Víctimes d'Agressions

 

Els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual representen un percentatge important de les infraccions penals que es comenten i ocasionen greus seqüeles físiques i psicoemocionals a les víctimes.

 

L'OMS ha establit que la violència contra les dones constitueix un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans, d'ací el paper decisiu dels serveis de salut quant a la detecció, avaluació, tractament i intervenció en aquests casos.

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DEL PROTOCOL


Proporcionar recomanacions perquè el conjunt de professionals que atenguen una víctima d'agressió sexual actuen de manera homogènia, coordinada i respectuosa i que responga als objectius següents:

  1. Proporcionar una atenció integral eficaç.
  2. Procurar una atenció que respecte la intimitat en consideració a les circumstàncies que envolten la víctima i prestar el suport necessari.
  3. Facilitar la labor policial i judicial amb la finalitat de recollir la major quantitat de proves abans que aquestes es deterioren o desapareguen.
  4. Incorporar en el procediment la derivació a l'OAVD i als centres dona 24h.