Visualització de contingut web

El fòrum dels Acords de Gestió 2022 romandrà obert des de les 9 hores del 2 de novembre fins a les 14.00 hores del 8 de novembre.  TANCAT.

 

Moltes gràcies per les seues aportacions.

 
Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2022 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]
 

Fòrum de discusió