Introducció

El fòrum dels Acords de Gestió 2021 romandrà obert des de les 9 hores del 23 de novembre fins a les 14.00 hores del 30 de novembre.  FÒRUM TANCAT.

 

Moltes gràcies per les seues aportacions.

 
Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2021 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]
 

Acords de Gestió Departaments de Salut

Els acords de gestió dels departaments de salut estableixen els compromisos d'objectius comuns per al conjunt del sistema sanitari i serveixen d'instrument per a alinear les actuacions i assignar incentius als professionals que atenen la població d'un departament. Les tres grans àrees en què s'agrupa aquest objectiu -guany en salut, qualitat de l'atenció prestada i ús adequat dels recursos- s'emmarquen en les línies estratègiques i objectius definits en el Pla de Salut 2016-2020.

 

En l'elaboració dels Acords de Gestió s'han incorporat elements de transparència i participació, a través de la informació i consulta pública de la proposta d'indicadors elaborada per un grup de professionals experts de la Conselleria. Per a això, en el procés d'informació i consulta pública, es van sol·licitar opinions i propostes de millora tant de la ciutadania com de la comunitat professional per mitjà d'un fòrum de discussió via web.

 

  • Fòrum Acords de Gestió 2021 (Romandrá obert des de les 9:00 hores del 23 de novembre fins les 14:00 hores del 30 de novembre). FÒRUM TANCAT.

Acords de Gestió 2021

 

GRÀCIES PER LA TEUA PARTICIPACIÓ!

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en donar-se d'alta en el Fòrum té com a finalitat l'accés al procediment d'informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2021. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer de Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç  o físicament quan siga possible  en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació adicional en el Registre d'activitats de tractament de la Conselleria o a través de l'enllaç