Pla d'igualtat

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,  a través de la Comissió d'Igualtat, formada per l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat, ha posat en marxa el I Pla d'Igualtat per a eradicar les desigualtats entre les nostres treballadores i treballadors, lluitar contra l'assetjament o la violència masclista i crear espais laborals on desplegar una atenció respectuosa per a dones i homes.

 

RESOLUCIÓ de 9 de juny del 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'ordena la publicació del I Pla d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 

 


A partir d' ara les treballadores de la sanitat pública valenciana podran sol·licitar canvi de centre de treball en la mateixa o diferent localitat de residència quan estiguen en situació de violència de gènere. Açò no comportarà pèrdua de cap del drets, tant retributius com de titularitat de la seua plaça.

També podrà sol·licitar altres mesures addicionals com ara la flexibilitat horària o reducció de jornada amb disminució retributiva o sense.

Esta és una de les mesures com contempla el I Pla d'Igualtat de la Conselleria quant a la lluita contra la violència de gènere.

És un procediment àgil, i que respecta al màxim la confidencialitat de la dona, de tal manera que podrà optar per realitzar tot el tràmit en línia si això ho preferix.

Els centres sanitaris han de ser  "Espais Segurs i Lliures de Violència de Gènere" també per a les nostres treballadores.

 

 

 

  • Sol·licitud de mobilitat i altres mesures de protecció per raó de violència de gènere - Descarregar

 

  • Fullet de mobilitat de les treballadores de l'àmbit sanitari en situació de violència de gènere - Descarregar

 

 

Anar a la Unitat d'Igualtat 

Protocol contra el assetjament sexual y per raó de sexe en l'àmbit laboral sanitari en PDF

Guia breu protecció embaràs entorn laboral sanitari en pdf

Corresponsabilitat