Llista Ocupació Temporal Oberta Permanent

(03/06/2022)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'incorporen els cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de sanitat de l'annex IV de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, a les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents.

(23/02/2022)

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'incorpora la categoria professional d'Enginyer/a Superior a les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents.

 

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'establixen les dates límit de mèrits a baremar i d'obtenció de requisits per a les Edicions 19, 20 i 21 de les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d'inscripció i actualització de candidats i candidates ja inscrits.

 

(03/06/2022)

Annex I - Categories Professionals

Annex II - Departaments de Salut d'Institucions Sanitàries

Annex III - Requisits de titulació

 

1 - Inscripció/modificació telemàtica categories i departaments

 

La presentació de les sol·licituds d'inscripció/modificació de categories i departaments poden realitzar-se les 24 hores dels 365 dies de l'any, el tràmit telemàtic està obert de manera permanent. Les dates de tall de presentació sol·licituds són les següents:

 

. Les sol·licituds presentades des del 2 de desembre de 2021 fins al 31 de març de 2022 formaran part de l'Edició 19

. Les sol·licituds presentades des de l'1 d'abril de 2022 fins al 30 de setembre de 2022, formaran part de l'Edició 20

. Les sol·licituds presentades des de l'1 d'octubre del 2022  fins al 31 de març de 2023 formaran part de l'Edició 21.

 

ABANS D'OMPLIR LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ ÉS RECOMANABLE LLEGIR LA RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2021, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT, AIXÍ COM LES DATES LÍMIT DE MÈRITS A BAREMAR I D'OBTENCIÓ DELS REQUISITS PER A CADA UNA DE LES EDICIONS.  

 

Guia d'ajuda al registre telemàtic

 

Accés per a la inscripció/modificació de categories i departaments - ENLLAÇ

 

2 - Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits

 

El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud d'inscripció/modificació de categories i departaments. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una còpia del registre telemàtic d'inscripció/modificació i podrà tramitar-se a través del:

 

1.- Registre telemàtic (necessitarà dels mateixos requisits tècnics que els establits per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de categories i departaments de salut). La documentación annexada haurà de tindre format PDF

 

Accés a l'aplicació per a la presentació telemàtica de la documentació - ENLLAÇ

 

2.- Els registres dels Departaments de Salut o de les direccions territorials de Sanitat o Departament de Salut d'Alcoi, i en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb un model de sol·licitud general.

Per a poder realitzar la presentació presencial en les Direccions Territorials de Sanitat o qualsevol oficina PROP, hauran de sol·licitar necessàriament cita prèvia.

 

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citas_previas

 

AMB CARÀCTER PREVI A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS I ELS MÈRITS ÉS RECOMANABLE LLEGIR LA RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2021, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS RELATIVES A ESTE TRÀMIT.