Consulta situació llistes / Modificació dades personals

CONSULTA SITUACIÓ LLISTES I MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS / CONSULTA DE LISTAS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES  ENLLAÇ  ENLACE

 

- REQUISITS CERTIFICATS DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA / REQUISITOS CERTIFICADOS DE LA SOLICITUD TELEMÁTICA ENLLAÇ / ENLACE

 

- PUNT DE REGISTRE UNIFICAT / PUNTO DE REGISTRO UNIFICADO ENLLAÇ / ENLACE

 

- REQUISITS D'ACCÉS / REQUISITOS DE ACCESO ENLLAÇ / ENLACE