Avaluació de Novetats Terapèutiques

Las fitxes terapèutiques dirigides als professionals, realitzen una valoració molt sintètica del paper dels nous medicaments en la terapèutica, indicant si realment son novetats i aconsellant en quines ocasions deuen ser utilitzats. La informació publicada pretén ser clara i sintètica, pràctica i orientada a les demandes dels professionals, fiable, actualitzada i referenciada.

 

  • Publicacions:

 

A

 

Abiraterona i cabazitaxel en càncer de pròstata metastàsic hormono-ressistent 55/2012
Agomelatina 50/2010
Aliskirèn 37/2009
Amlodipina / valsartan  31/2008
Anidulafungina 38/2009
Asenapina 61/2012
Atorvastatina 44/2009
Axitinib en carcinoma de cèl.lules renals 68/2014
Azacitidina 43/2009

 

 

B

 

Beclometasona / formoterol 40/2009
Boceprevir 56/2012
Boceprevir i telaprevir en pacients monoinfectats d´hepatitis C crònica 58/2012
Bromur d´aclidini 69/2015

C

 

Candesartan 06/2001
Celecoxib 04/2000
Clopidogrel 05/2001
Col.lagenasa 63/2013

 

 

D

 

Dabigatran 48/2010
Dabigatran etexilat, rivaroxaban i apixaban en prevenció de l´ictus i l´embòlia sistèmica en pacients amb fibril.lació auricular no valvular amb un o més factors 53/2012
Dabigatran etexilat, rivaroxaban i apixaban en prevenció d´episodis tromboembòlics venosos en pacients sotmesos a cirugia programada de reemplaçament 54/2012
Dabrafenib 70/2015
Desloratadina 25/2003
Dexibuprofèn 13/2001
Diacereïna 28/2003
Donezepil 01/2000
Doripenem 49/2010

 

 

E

 

Eculizumab 36/2009
Eletriptan 21/2003
Escitalopram 33/2008
Esomeprazole 09/2001
Estradiol / dienogest 20/2003

 

 

F

 

Fesoterodina 39/2009
Fidaxomicina 62/2012
Fingolimod  59/2012
Fondaparinux sòdic 26/2003

 

 

G

 

Gabapentina 14/2002

 

 

H

 

Hidromorfona 41/2009

 

 

I

 

Insulina Aspart 19/2003
Irbesartan 02/2000

 

 

L

 

Latanoprost 52/2011
Levocetirizina 30/2004
Levonorgestrel 10/2001
Linagliptina 60/2012
Lomefloxacina 08/2001

 

 

M

 

Manidipina 27/2003
Metilnaltrexona 51/2010
Moxifloxacina 07/2001

 

 

P

 

Pazopanib en carcinoma de cèl.lules renals avançat 65/2013
Pazopanib en sarcoma de parts blanes 67/2013

Prasugrel i ticagrelor en la prevenció d´esdeveniments aterotrombòtics en pacients adults amb Síndrome Coronària Aguda

64/2013
Pimecrólimus 24/2003
Pioglitazona 17/2002

 

 

R

 

Rabeprazole 12/2001
Racecadotril 22/2003
Rilpivirina 66/2013
Risedronat sòdic 18/2002
Rivaroxaban 45/2010
Rofecoxib 03/2000
Rosiglitazona 11/2001
Rosuvastatina 46/2010
Rupatadina 32/2008

 

 

S

 

Sibutramina 16/2002
Sitagliptina 34/2009
Sugammadex 47/2010

 

 

T

 

Tacrolimús 23/2003
Telaprevir 57/2012
Telitromicina 15/2002
Teriparatida 35/2009

 

 

V

 

Vardenafil 29/2003
Vemurafenib 70/2015
Vildagliptina 42/2009