Tràmits amb certifict digital o Cl@ve
Procediment
Tràmit
Consulta i/o actualització de dades de contacte (telèfon i mail) en SIP i registre de preferències de comunicació dependents de la capacitat auditiva.
Modificació de domicili o adreça postal d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
Alta d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP).
(Recollir targeta SIP en centre de salut)
Oposició a la consulta interactiva per part del Sistema d'Informació Poblacional (SIP) de dades que obren en poder d'altres administracions públiques
Sol·licitud de lliure elecció de metge o servei d'atenció especialitzada
Renovació de targeta SIP en persones menors d'edat amb custòdia compartida, amb recollida en el centre de salut.
Tràmits sense certificat digital
Procediment
Tràmit
Renovació de Targetes SIP amb recollida en centre de salut.