Organització assistencial

Organització assistencial

En este apartat disposem d'un Buscador de Recursos per a localitzar centres d'atenció primària i atenció especialitzada, un mapa amb els centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana i enllaços a les pàgines dels diferents centres i fundacions d'investigació de la Conselleria de Sanitat