Portal del Paciente

DRETS DEL PACIENT

DRETS DEL PACIENT

Informació per als professionals relativa al funcionamient del document de voluntats anticipades i del consentiment informat.