Associacions de malalts i voluntariat

Associacions de malalts i voluntariat

Actualment, la Conselleria de Sanitat, a través de les direccions generals d'Ordenació i Assistència Sanitària i Avaluació, Qualitat i Atenció al Pacient, col·labora amb les associacions de pacients i familiars, així com diferents entitats que realitzen voluntariat amb ells.

Campanyes