Registre Individualitzat

Si esteu pendents d'una intervenció quirúrgica, podeu saber quina és la vostra situació en la llista d'espera per mitjà del

Registre Individualitzat de Llista d'Espera Quirúrgica

, en el qual, simplement amb les dades del SIP i la data de naixement, se us informarà del centre i del servei on se us farà la intervenció quirúrgica, la data en què se us va incloure en la llista d'espera, el total de dies que porteu en aquesta llista i l'estimació aproximada dels dies que poden transcórrer fins a la intervenció. Aquest càlcul es basa en els dies que han esperat el 80 % dels pacients ja operats en el vostre hospital i servei.

 

No s'inclouen en el Registre Individualitzat de Pacients en Llista d'Espera Quirúrgica els pacients que siguen operats durant l'episodi d'hospitalització en què s'estableix la indicació quirúrgica. S'exclouen, així mateix, del registre les intervencions quirúrgiques per al trasplantament d'òrgans i teixits, les relacionades amb les tècniques de reproducció assistida, així com les que requerisquen tècniques o procediments específics que no formen part de la pràctica habitual dels centres.

Per a accedir a aquest servei en línia necessiteu:

 • Número de SIP

   

 • Data de naixement

   

 • Data de l'emissió de la targeta SIP

   

 • Text de la imatge

   

Independentment de la informació a què teniu accés per mitjà d'aquest sistema, el centre hospitalari és el que fixarà la data prevista per a la intervenció i us la comunicarà telefònicament.

També podeu conéixer aquesta informació, o ampliar-la, telefonant al SAIP del vostre hospital.