Publicacions

  • Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut. 2009-2013. (Sanitat 2011. Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat)

  • En aquest document s'inclouen, de forma resumida, els resultats de la segona avaluació de l'Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut, juntament amb la informació sobre troballes tècniques i científiques publicades en els últims anys. Aquest document revisa la proposta inicial de l'Estratègia (2006), la modifica i li afig alguns objectius del primer document. Està pròxima a ser publicada una nova estratègia en salut mental del SNS

  • Instrument de Qualitat i Drets de l'OMS

  • L'objectiu d'aquest instrument és donar suport als països en l'avaluació i la millora de la qualitat i els drets humans dels seus establiments de salut mental i de suport social

  • Pla d'Acció sobre Salut Mental. 2013-2020.

  • Aquest pla aprovat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) pretén prioritzar els trastorns mentals, establint una proposta d'accions, metes i objectius concrets que permeten una millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seues famílies

  • Transversalidad i continuitat assistencial en salut mental. 2014. (Sanitat 2014 Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat)

  • Per encàrrec del Comité de Seguiment i Avaluació de l'Estratègia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut s'ha constituït una comissió de treball sobre transversalitat i continuïtat assistencial en salut mental, amb representants de les comunitats autònomes, els instituts de majors i els servicis socials, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, les societats científiques, les associacions de professionals i la Federació Espanyola d'Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (FEAFES). L'objectiu ha sigut fer una anàlisi de la situació de la transversalitat i continuïtat assistencial per àmbits en les diferents comunitats autònomes i proposar unes estratègies i línies d'acció prioritària