Prevenció

Prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius

Prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius

 

La Conselleria de Sanitat a través de la Direcció General d'assistència sanitària desenrotlla polítiques i actuacions de prevenció de drogues en els àmbits escolar, familiar i comunitari. La seua finalitat és el desenrotllament de les accions necessàries per a evitar o minimitzar l'ús i abús de drogues o altres comportaments addictius en la població general així com la reducció dels riscos i els danys que d'això poguera generar-se. Gran part d'estes polítiques requerix de la cooperació de les administracions locals sent el municipi l'escenari idoni per a l'articulació de les estratègies de prevenció el desenrotllament del qual es realitza a través de les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCAS). Estes Unitats en núrnero de 71 oferixen un marc-municipal o mancomunat- d'actuacions ordenat de les polítiques sobre drogues les mesures del qual permeten donar resposta a la demanda i necessitat de la ciutadania objecte de protecció en esta matèria.