Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 273

104

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

42.663

41

42.704

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

11.057

2.238

13.295

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

6.330

5.196

11.526

Nombre total de pacients 60.050 7.475 67.525
Taxa per 1.000 habitants 12,73 1,58 14,31

 

Població a març 2017: 4.718.564
 

Demora estructural: Es tracta del càlcul de la demora perquè un pacient siga intervingut en un centre sanitari públic i la gestió del qual correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


Demora no estructural: Es tracta del càlcul de la demora incloent a aquells pacients l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.