Qué és el transplantament d'òrgans i teixits?

Es la substitució d'un òrgan malalt (cor, pulmons, fetge, ronyons, pàncreess, etc.) o un teixit (òssos, pell, còrnies, etc.) per un òrgan o teixit sà.

 

La recerca de donants sorgeix de la necessitat d'òrgans sans per a pacients que han perdut la funció dels seus per alguna enfermetat. El trasplantament es una indicació terapèutica resolutiva i eficaç en els estadis terminals e irreversibles de ronyó, cor, fetge, pulmó i pàncrees. Els pacients amb problemes greus en el ronyó o en la funció endocrina pancreàtica (diabètics) tenen una alternativa terapèutica al trasplantament: la diàlisi i l'administració d'insulina, respectivament, si bé aquestes no son mai solucions definitives. En el cas dels receptors d'un cor, de pulmons o de fetge, el temps de demora es vital, perquè sense aquestos òrgans donats, la seua vida està en un greu perill, per el que sofreixen una espera angoixant. En tots els casos hi ha pacients que moren esperant el trasplantament d'algún òrgan.