Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 90 249 113

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

38.491

74

38.565

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

8.071

2.423

10.494

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

7.741

6.634

14.375

Nombre total de pacients 54.303 9.131 63.434
Taxa per 1.000 habitants 11,59 1,95 13,54

 

 

Població a juny 2019*: 4.683.417

 

* Dada de població aportat pel "Servicio de Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" i utilitzat com a denominador de referència per a les llistes d'espera.  

Demora estructural: Es tracta del càlcul de la demora perquè un pacient siga intervingut en un centre sanitari públic i la gestió del qual correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


Demora no estructural: Es tracta del càlcul de la demora incloent a aquells pacients l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.