Oficina Dany Cerebral Adquirit

Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit

Oficina Autonòmica de Dany Cerebral Adquirit
L'Oficina Autonòmica del Dany Cerebral Adquirit va ser creada al novembre de 2014 (ORDE 14/2014, de 20 de novembre, de la Conselleria de Sanitat) com a òrgan consultiu especialitzat, adscrit a la Conselleria de Sanitat. Entre les seues funcions podem destacar les de vigilar la qualitat, equitat i sostenibilitat de l'atenció a les persones amb DCA, desenvolupar l'estratègia per a l'atenció al DCA i promoure la formació i investigació en el context del Dany Cerebral Adquirit en la Comunitat Valenciana. 
 
En este espai posarem a disposició de professionals, persones afectades i ciutadania en general, informació rellevant sobre el Dany Cerebral Adquirit en la Comunitat Valenciana.