Campanyes

Normativa de centres sanitaris

Normativa de centres sanitaris

La Conselleria de Sanitat és l'òrgan competent per a autoritzar l'obertura de qualsevol centre sanitari (consultes, clíniques, centres de salut, etc) . En este apartat es recopila tota la normativa reguladora de l'obertura i funcionament de centres sanitaris.