Avisos/Noticies

>> Página 2

CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN DOGV

 

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de subdirector o subdirectora mèdic o mèdica del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.(puesto trabajo: 17653)

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de subdirector o subdirectora mèdic o mèdica del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.(lloc treball: 17653)

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director econòmic o directora econòmica del Departament de Salut de Torrevieja (lloc núm. 70327) , dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, del puesto de director económico o directora económica del Departamento de Salud de Torrevieja (núm. puesto 70327), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE


 

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director econòmic o directora econòmica de centre A de l'Hospital Doctor Moliner (lloc núm. 6981), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, del puesto de director económico o directora económica de centro A del Hospital Doctor Moliner (núm. puesto 6981), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE


 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de treball de directors o directores i subdirectors o subdirectores d'infermeria en diversos departaments de salut dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de varios puestos de trabajo de directores o directoras y subdirectores o subdirectoras de enfermería en diversos departamentos de salud dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

LLOC/PUESTO: 76710  SUBDIRECTOR/A D'INFERMERIA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS

LLOC/PUESTO: 56190  DIRECTOR/A D'INFERMERIA DE CENTRE DE L'HOSPITAL LA PEDRERA

LLOC/PUESTO: 27275  DIRECTOR/A D'INFERMERIA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA-DOCTOR PESET

LLOC/PUESTO: 15332  SUBDIRECTOR/A D'INFERMERIA DEL DEPARTAMENT SALUT DE VALÈNCIA – CLÍNIC – MALVA-ROSA

LLOC/PUESTO: 13791  DIRECTOR/A D'INFERMERIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DEPART DE VALÈNCIA – CLÍNIC – MALVA-ROSA

LLOC/PUESTO:   9319  DIRECTOR/A D'INFERMERÍA DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA

LLOC/PUESTO:   6982  DIRECTOR/A D'INFERMERIA DE CENTRE DE L'HOSPITAL DOCTOR MOLINER

 

 


 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de treball de direcció econòmica i de subdirecció econòmica en diversos departaments de salut dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de varios puestos de trabajo de dirección económica y de subdirección económica en diversos departamentos de salud dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

LLOC/PUESTO: 16713 – DIRECTOR/A ECONÒMIC/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA – CLÍNIC – MALVA-ROSA

LLOC/PUESTO    4803 – SUBDIRECTOR/A ECONÒMIC/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

LLOC/PUESTO  : 4802 – DIRECTOR/A ECONÒMIC/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

 

 


 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de treball de directors mèdics o directores mediques d'hospital i subdirectors mèdics o subdirectores mèdiques en diversos departaments de salut.

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de varios puestos de trabajo de directores médicos o directoras médicas de hospital y subdirectores médicos o subdirectoras médicas en diversos departamentos de salud. 

 

LLOC/PUESTO 60202 –  DIRECTOR/A MÉDICO/A DE HOSPITAL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ORIHUELA

LLOC/PUESTO 42240 –  SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE

LLOC/PUESTO:27271 –  DIRECTOR/A MÉDICO/A DE HOSPITAL DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA-DOCTOR PESET

 

 


 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de treball de gerent o gerenta de diversos departaments de salut dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de varios puestos de trabajo de gerente o gerenta de diversos departamentos de salud dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

LLOC/PUESTO: 28222-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

LLOC/PUESTO: 27252-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA-LA FE

LLOC/PUESTO: 20116-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA

LLOC/PUESTO: 18616-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA

LLOC/PUESTO: 15524-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA

LLOC/PUESTO: 12484-GERENT/A DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

 


 

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora tècnics de l'Escola Universitària d'Infermeria de València La Fe (número lloc 27277) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel procediment de lliure designació

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director o directora técnicos de la Escuela Universitaria de Enfermería de Valencia La Fe (número puesto 27277) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

 

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de director mèdic o directora mèdica d'hospital del Departament de Salut de La Plana (lloc número 48096), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión por libre designación de la plaza de director médico o directora médica de hospital del Departamento de Salud de La Plana (puesto número 48096), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2022, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora econòmics B en el Departament de Salut de Vinaròs (número de lloc 36218), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director o directora económicos B en el Departamento de Salud de Vinaròs (número de puesto 36218), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de subdirector econòmic o subdirectora econòmica en el Departament de Salut de Torrevieja (lloc número 68269) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora económico o económica en el Departamento de Salud de Torrevieja (puesto número 68269) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

 

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de Requena, pel procediment de lliure designació (número de lloc 13780).

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director o directora de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Requena, por el procedimiento de libre designación (nºpuesto 13780).

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de subdirector econòmic o subdirectora econòmica en la Unitat del Comissionat del Departament de Salut de Torrevieja (número de lloc 70328), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de subdirector económico o subdirectora o económica en la Unidad del Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (número de puesto 70328), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director econòmic o directora o econòmica en la Unitat del Comissionat del Departament de Salut de Torrevieja, número de lloc 70327, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director económico o directora o económica en la Unidad del Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja, número de puesto 70327, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària en la Unitat del Comissionat del Departament de Salut de Torrevieja, número de lloc 70326, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director o directora de enfermería de atención primaria en la Unidad del Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja, número de puesto 70326, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación. 

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 55748), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de la plaza de director o directora de gestión sanitaria (número de puesto 55748), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 45468), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de la plaza de director o directora de gestión sanitaria (número de puesto 45468), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 42086), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de la plaza de director o directora de gestión sanitaria (número de puesto 42086), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora de gestió sanitària (número de lloc 42085), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de la plaza de director o directora de gestión sanitaria (número de puesto 42085), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic,a per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora d'Infermeria d'Atenció Primària del Departament de Salut de la Marina Baixa (número de lloc 13807), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca la provisión de la plaza de director o directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Marina Baixa (número de puesto 13807), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

RESOLUCIÓ de 2 d' agost de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de subdirector econòmic o subdirectora econòmica del Departament de Salut de València-Doctor Peset (lloc núm. 15330) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021 de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión por libre designación de la plaza de subdirector económico o subdirectora económica A del Departamento de Salud de Valencia- Doctor Peset (puesto núm. 15330) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE

 


 

 

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de director mèdic o directora mèdica d'hospital del Departament de Salut de la Marina Baixa (lloc número 59304), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión por libre designación de la plaza de director médico o directora médica de hospital del Departamento de Salud de la Marina Baixa (puesto número 59304), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE 

 


 

 

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de director mèdic o directora mèdica d'hospital del Departament de Salut d'Alcoi, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión por libre designación de la plaza de director médico o directora médica de hospital del Departamento de Salud de Alcoy, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE 

 


 

 

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector econòmic o subdirectora econòmica del Departament de Salut d'Alacant-Hospital General (lloc número 47249), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por libre designación, de la plaza de subdirector económico o subdirectora económica del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General (puesto número 47249), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE 

 


 

 

RESOLUCIÓ de 17 de març de 2021, la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de comissionat o comissionada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del Departament de Salut de Torrevieja (lloc número 45431), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de comisionado o comisionada de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del Departamento de Salud de Torrevieja (puesto número 45431), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

SEGUIMENT/SEGUIMIENTO - ENLLAÇ/ENLACE 

 


 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a enfemería de atención primaria Departamento de Salud de Requena (nº puesto 13780) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación

 


 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020 de la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a  de Centro de Salud Pública de Utiel (nº puesto 41204) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de La Plana  (nº puesto 48098) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de La Plana (nº de puesto 48098) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de Vinaros  (nº puesto 59510) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a B del Departamento de Salud de Vinaros  (nº puesto 36218) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Gerente/a B del Departamento de Salud de Vinaros  (nº puesto 36217) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 

RESOLUCIÓ de 22 d'agost de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a de centre B del Servei d'Emergències Sanitàries de València (número de lloc 59561), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 


RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a de centro B del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia (puesto número 59561), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 


 

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a A del Departament de Salut d'Alacant - Sant Joan d'Alacant (número de lloc 33152), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a A del Departamento de Salud de Alicante-Sant Joan d'Alacant (puesto número 33152), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 


 

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a de centre A de l'Hospital Sant Vicent del Raspeig (número de lloc 7671), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a de centro A del Hospital San Vicente del Raspeig (puesto número 7671), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 


 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2019 de la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a  de Centro de Salud Pública de Utiel (nº puesto 41204) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a médico/a del Departamento de Salud de La Ribera (nº puesto 62610) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 


 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de hospital del Departamento de Salud de La Ribera (nº puesto 101953) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2019 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a económico/a del Departamento de Salud de la Ribera (nº puesto 101925) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2019, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a de Centro A del Hospital la Magdalena (puesto número 59421) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director/a econòmic/a de Centre A de l'Hospital La Magdalena (lloc número 59421), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de centro de salud pública (número de puesto 40608), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora de centre de salut pública (lloc número 40608), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Castellón (núm. puesto 1477) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 1477) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018 de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de directora o director de Gestión Sanitaria (nº puesto 45468) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 45468) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de directora o director de Gestión Sanitaria (nº de puesto 55748) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de directora o director de Gestió Sanitària (núm. de lloc 55748) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a del Departamento de Salud de Orihuela (núm. puesto 8589) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmics del Departament de Salut d' Orihuela (núm. lloc 8589) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médicos de hospital del Departamento de Salud de Castellón (núm. puesto 10696) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdics d'hospital del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10696) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirectora o subdirector médicos del Departamento de Salud de Castellón (nº puesto 10697) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirectora o subdirector mèdics del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 10697) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médicos de atención primaria del Departamento de Salud de Castellón (núm. puesto 13769) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdics d'atenció primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 13769) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de La Plana (núm. puesto 48097) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Plana (núm. lloc 48097) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora económicos B del Departamento de Salud de Sagunto (núm. puesto 19335) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmics B del Departament de Salut de Sagunt (núm. lloc 19335) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de enfermería del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent (núm. puesto 17652) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 2 d' octubre de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. de lloc 17652) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 


 

 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora de enfermería del Hospital General de Ontinyent - Departamento de Salud Xàtiva - Ontinyent (núm. puesto 61251) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora d'infermeria de l'Hospital General d'Ontinyent - Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent (núm. de lloc 61251) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora económicos del Departamento de Salud Valencia-La Fe (núm. puesto 45821) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2018, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora econòmics del Departament de Salut València-La Fe (núm. de lloc 45821) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora médico del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 101947) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora mèdic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101947) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora médico del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101947) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación. 

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora mèdic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101947) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 

 


 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médico de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 101949) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101949) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médico de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101949) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101949) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médico de hospital del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 101953) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdic d'hospital del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101953) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médico de hospital del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101953) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdic d'hospital del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101953) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de gerente o gerenta del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 101945) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de gerent o gerenta del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101945) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de gerente o gerenta del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101945) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de gerent o gerenta del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101945) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora médico del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 101946) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça subdirector o subdirectora mèdic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101946) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora médico del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101946) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora mèdic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101946) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora asistencial del Departamento de Salud de La Ribera (número de puesto 62309) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora assistencial del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62309) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora asistencial del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 62309) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora assistencial del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62309) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora médico de atención primaria del Departamento de Salud de Requena (número puesto 13779) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2018, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de Requena (núm. de lloc 13779) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 


 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101951) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101951) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora de enfermería del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 62310) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 62310) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora de enfermería del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101952) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101952) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de enfermería del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101950) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101950) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora económico del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101927) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora econòmic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101927) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector o subdirectora económico del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101925) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector o subdirectora econòmic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101925) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora económico del Departamento de Salud de La Ribera (núm. puesto 101948) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora econòmic del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101948) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

 


 

 

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de director o directora de centre de l'Hospital La Magdalena de Castelló (núm. de lloc 9133), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se anuncia una convocatoria pública para la provisión de la plaza de director o directora de centro del Hospital La Magdalena de Castellón (núm. puesto 9133), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por el procedimiento de libre designación.

 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a de Centro  de Salud Pública de Manises (nº puesto 40603) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 
 

 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2018 del director general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico de hospital del Departamento de Salud de Alicante- Sant Joan d'Alacant (nº puesto 33150) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

 

Resolución de 27 de julio de 2015 del Director General de Recursos Humanos y Económicos, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de gestión sanitaria (nº pto 55748), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación. (DOCV Nº 7589 DE 10/08/2015)

 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a de Centro de Salud Pública de Benicarló (nº puesto 40602) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 


 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de  Director/a Médico/a de Hospital del Hospital General de Ontinyent - Departamento de Salud Xàtiva- Ontinyent (nº puesto 59585) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2017 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a de Centro A del Hospital San Vicente del Raspeig (nº puesto 7671) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de  director/a Médico/a de Atención Primaria del Departamento de Salud Xàtiva- Ontinyent (nº puesto 13796) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de  director/a Médico/a de Hospital del Departamento de Salud Xàtiva- Ontinyent (nº puesto 59585) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a médico del Departamento de Salud de Vinaròs (nº puesto 59510) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de gerente B del Departamento de Salud de Vinaròs (nº puesto 36217) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de enfermería de centro del Hospital Doctor Moliner (nº puesto 6982) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de centro de Salud Pública de Utiel (nº puesto 41204) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a económico del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 45821) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de enfermeria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 27265) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 27261) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de hospital del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 27253) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 39262) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a económico/a del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 13568) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de enfermeria de Atención Primaria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 59236) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermeria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 29267) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermeria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 23714) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermeria del Departamento de Salud Valencia-La Fe (nº puesto 27269) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de Alcoy (nº puesto 28223) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico de centro A del Hospital Padre Jofre (nº puesto 46182) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermeria del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana (nº puesto 59312) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de enfermeria de centro del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana (nº puesto 32778) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a de centro A del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana (nº puesto 32776) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico de centro B del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia (nº puesto 59561) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de centro del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana (nº puesto 32775) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 

 

 


 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de diversos llocs de treball de gerent o gerenta de diversos departaments de salut dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 


 

>> Página 2


 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de gestión sanitaria (nº puesto 42085) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a de Departamento de Salud Pública  (nº puesto 13792) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 


 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de Director/a de Departamento de Salud Pública  (nº puesto 13818) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de hospital del Departamento de Salud de la Marina Baixa  (nº puesto 59304) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico/a del Departamento de Salud de la Marina Baixa  (nº puesto 7882) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a médico/a de atención primaria del Departamento de Salud de Alicante- Sant Joan d'Alacant  (nº puesto 43069) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de Enfermería del Departamento de Salud de Alicante- Sant Joan d'Alacant  (nº puesto 33154) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de subdirector/a de enfermería del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d' Alacant (nº puesto 39903) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a económico del Departamento de Salud de Alcoy (nº puesto 28225) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

 

 

 


 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a  de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de la Marina Baixa  (nº puesto 13807) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 
 
 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015 del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza de director/a de enfermería de atención primaria del Departamento de Salud de Alcoy (nº puesto 28271) dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por el procedimiento de libre designación.

 

 

 

 

>> Página 2