Ciutadà

Drogodependència - Secció Ciutadà

Drogodependència - Secció Ciutadà

 

El Decret Legislatiu 1/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, regula la prevenció, assistència i integració de les drogodependències com una àrea prioritària en les actuacions que es desenrotllen en matèria  de drogodependències i altres trastorns addictius.