Avisos / Noticies

Convocatòria per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76397, Farmacèutic/a de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/03/2023)

Convocatòria per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76553, Auxiliar de Gestió, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 02/03/2023)

Convocatòria per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76552, Auxiliar de Gestió, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 28/02/2023)

Convocatòria per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76574, Metge/ssa d'Administració Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 20/02/2023)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47408, Infermer/a Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 30/01/2023)

Convocatòria per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76571, Metge/ssa d'Administració Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 03/01/2023)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA 2 llocs de Tècnic/a Mitjá Inspecció, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 02/01/2023)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53386, Tc. Activitat Assitencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 23/12/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53454, Cap Secció Assegurament, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 23/12/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76559, Auxiliar de Gestió, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 14/12/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53441, Tècnic/a Mitjà Drogodependèncias, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 17/11/2022)

 

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47356, Metge/ssa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 03/11/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47410, Infermer/a Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 27/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76506, Tècnic/a superior estadística sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 21/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76429, Metge/ssa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 21/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53433,Tècnic/a Atenciò al Pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 21/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53440,Tècnic/a de drogodependències, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 19/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45743, Tècnic/a mitjà de laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 19/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47354, Tècnic/a de promoció de la salut y prevenció, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 19/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47367, Metge/essa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 18/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47398, Infermer/a Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 07/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76447, Auxilair de Gestió, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 04/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 76554, Auxilair de Gestió, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 03/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47391, Metge/essa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 03/10/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47383, Tècnic/a Seguretat Alimentària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 9/08/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53434, Tècnic/a QUalitat i Seguretat Atenció al pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/7/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47355, Metge/essa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/07/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53435, Tècnic/a Qualitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/07/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53462, Tècnic/a Mitjà Ordenació Sanitária, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/07/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47403, Infermer/a Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/07/2022)

 

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47354, Tècnic/a Promoció Salut i Prevenció T2, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 16/05/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53440, Tècnic/a de Drogodependències, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 28/04/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47368, Metge/essa de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 09/02/2022)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47350, Metge/essa de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 09/02/2022)

Data Actualizació: 16/03/2021

Convocatòria cobertura temporal lloc de treball nº49487 de biòleg o biòloga a l'Hospital General Universitari d'Alacant.

Data Actualització: 16/03/2021

Convocatòria cobertura temporal 1 lloc de treball d'Ingenyer/a Superior a l'Hospital Dr. Moliner de Portacoeli, Serra.

Data Actualització: 21/05/2021

Convocatòria cobertura temporal 1 lloc de treball nº 59483, d'Ingenyer/a Superior a l'Hospital Universitari i Politècnic LA FE de València.

Data Actualització: 04/11/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 lloc de treball de Tècnic/a Superior de salut de la unitat docent multiprofessional de atenció familiar i comuntària (UDMAFYC) València Dr. Peset, nº119.

Data Actualizació: 10/12/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant de Titulat Superior (Estadístic) a l'Hospital Universitari i Politècnic LA FE, nº 64377.

Data Actualizació: 18/08/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant d'Enginyer/a superior al Hospital Clínic Universitari de València, nº 5958.

Data Actualizació: 14/02/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant de Biòleg/a al Hospital Universitari i Poltècnic La Fe, nº 65161.

Data Actualizació: 15/01/2020

Convocatòria cobertura temporal 2 places vacants de enginyer/a superior al Hospital General Universitari de Castelló.

 

Convocatòria cobertura temporal 3 places vacants de facultatiu/va centre de investigació amb perfil investigador, Dpto. Hospital Universitari i Politècnic LA Fe.

Data Actualizació: 26/09/2019

Convocatòria cobertura temporal plaça vacant de un lloc de Enginyer Superior, Dpto. Salut-Arnau de Vilanova-Lliria.

Data Actualizació: 24/04/2019

Convocatòria cobertura temporal plaça vacant de dos llocs, nº27721 i 27732, facultatiu/va centre de investigació amb perfil investigador.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 11 de febrer de 2019, amdós inclosos) - Descarregar
 • Correcció d'errors convocatoria - Descarregar
 • Comissió de valoració - Descarregar
 • Llistat Provisional - Descarregar
 • Resolució definitiva - Descarregar

Data Actualizació: 01/08/2018

Convocatòria cobertura temporal d'un lloc de Biòleg/a a l'Hospital Clínic Universitari de València.

Convocatòria de provisió nº 19/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 9 llocs de Tècnic/a Superior Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 10/1/18 fins al 24/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Correcció d'errors entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional - Descarregar
 • Nova adjudicació provisional - Descarregar
 • Adjudicació definitiva (publicació 19/07/2018) - Descarregar

Data Actualizació: 09/07/2018

Convocatòria temporal d'ofertes que es relacionen per a cobrir les necessitats del Servei d'Urgències de l'Hospital "Virgen de los Lirios" d'Alcoi.

Convocatòria de provisió nº 16/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Sanitat Ambiental Gestió Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 16/1/18 fins al 30/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Correcció d'errors - Descarregar
 • Nova entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (Termini d'alegacions 10 dies hábils des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar
 • Nova adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria de provisió nº 18/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Jurídic Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatòria (Presentació solicituts del 16/1/18 fins al 30/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 22-03-18. Termini d'alegacions 10 dies hábils des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria de provisió nº 18/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Jurídic Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 13/11 fins al 2411, amdós inclosos) - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 03-01-18. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Nova Adjudicació provisional (publicat 08-03-18. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria de provisió nº 15/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 5 llocs de Tc. Superior Economía Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 18/12/17 fins al 2/01/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (Termini d'al·legacions des del dia 14/02/18 fins al 27/02/18, amdós inclosos - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Fecha ActData Publicació: 22/02/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de gener de 2018 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 23 de Febrer de 2018 fins al 8 de Març de 2018, amdós inclosos.

Fecha ActData Publicació: 22/02/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de gener de 2018 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 23 de Febrer de 2018 fins al 8 de Març de 2018, amdós inclosos.

Data Publicació: 24/01/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de desembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 25 de Gener de 2018 fins al 7 de Febrer de 2018, amdós inclosos.

Data Publicació: 18/12/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de novembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 19 de Desembre de 2017 fins al 3 de Gener de 2018, amdós inclosos.

Data Publicació: 17/11/2017

Convocatòria cobertura temporal d'un lloc d'Enginyer Superior a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

 • Descarregar la convocatòria (Presentació de sol·licitud de l'11 al 20/5, amdós inclosos) - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 13/06/2017. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Descarregar diligència. Resolució de la convocatòria cobertura temporal (publicat 17/11/2017). - Descarregar

Data Publicació: 13/11/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de octubre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 14 de Novembre fins al 27 de Novembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 19/10/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de setembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 20 de Octubre fins al 03 de Novembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 13/09/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de agost de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 14 fins al 27 de Setembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 02/08/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de juliol de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat al tercer nomenament consecutiu en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 03 fins al 17 de Agost de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 17/07/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de juny de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat al tercer nomenament consecutiu en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 18 fins al 31 de juliol de 2017, amdós inclosos.

 • Diligència Valencia al·legacions suspesos: Descarregar
 • Diligència Castellón al·legacions suspesos: Descarregar
 • Llistat provisional Valencia suspesos: Descarregar
 • Llistat provisional Castellón suspesos: Descarregar