Introducció

El fòrum dels Acords de Gestió 2022 romandrà obert des de les 9 hores del 2 de novembre fins a les 14.00 hores del 8 de novembre.  TANCAT.

 

Moltes gràcies per les seues aportacions.

 
Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2022 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]
 

Acords de Gestió Departaments de Salut

Els acords de gestió dels departaments de salut estableixen els compromisos d'objectius comuns per al conjunt del sistema sanitari i serveixen d'instrument per a alinear les actuacions i assignar incentius als professionals que atenen la població d'un departament. Les tres grans àrees en què s'agrupa aquest objectiu -guany en salut, qualitat de l'atenció prestada i ús adequat dels recursos- s'emmarquen en les línies estratègiques i objectius definits en el Pla de Salut 2016-2020.

 

En l'elaboració dels Acords de Gestió s'han incorporat elements de transparència i participació, a través de la informació i consulta pública de la proposta d'indicadors elaborada per un grup de professionals experts de la Conselleria. Per a això, en el procés d'informació i consulta pública, es van sol·licitar opinions i propostes de millora tant de la ciutadania com de la comunitat professional per mitjà d'un fòrum de discussió via web.

 

Acords de Gestió 2022

 

GRÀCIES PER LA TEUA PARTICIPACIÓ!

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en donar-se d'alta en el Fòrum té com a finalitat l'accés al procediment d'informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2022. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer de Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç  o físicament quan siga possible  en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació adicional en el Registre d'activitats de tractament de la Conselleria o a través de l'enllaç