Portal Estadístic

Històric

Memòria de Gestió 2020

Memòria de Gestió 2019

Memòria de Gestió 2018

Memòria de Gestió 2017

Memòria de Gestió 2016
Memòria de Gestió 2015

 

Recursos Humans, 2018 en xifres Població i mapa sanitari, 2018 en xifres Pressupost sanitari, 2018 en xifres Pressupost sanitari (Programes), 2018 en xifres Activitat Assistencial, 2018 en xifres Activitat assistencial (Hospitals aguts), 2018 en xifres Activitat assistencial (HACLE), 2018 en xifres Activitat assistencial (altres), 2018 en xifres Activitat assistencial (Salut mental), 2018 en xifres Política farmacèutica, 2018 en xifres Política farmacèutica, 2018 en xifres Urgències i emergències extrahospitalàries, 2018 en xifres Donació i trasplantament, 2018 en xifres

Memòria de Gestió 2018

 

Capítulo

   Título

Capítulo

completo  

Estadística

Capítol I

   Presentació

pdf_file

 

Capítol II

   Característiques generals de la Comunitat Valenciana  

pdf_file xlsx_file

Capítol III

   Organització de la conselleria

pdf_file xlsx_file

Capítol IV

   Les persones

pdf_file xlsx_file

Capítol V

   Recursos humans

pdf_file xlsx_file

Capítol VI

   Recursos econòmics

pdf_file xlsx_file

Capítol VII

   Estratègies de millora en la gestió

pdf_file xlsx_file

Capítol VIII

   Activitat assistencial

pdf_file  
 

VIII.I. Atenció primària  

  xlsx_file
 

VIII.II. Cronicitat i Atenció integrada de casos complexos

  xlsx_file
 

VIII.III. Atenció Especialitzada

  xlsx_file
 

VIII.IV. Urgències i emergéncies extrahospitalàries 

  xlsx_file
 

VIII.V Salut Mental

  xlsx_file
 

VIII.VI Donació i trasplantament d'órgans, cèl·lules i teixits

  xlsx_file
 

VIII.VII Drogodependències i altres trastorns addictius

  xlsx_file 

Capítulo IX

   Salut Pública

pdf_file xlsx_file
Capítol X

   Línies estratègiques per a la Igualtat en la Sanitat Pública Valenciana

pdf_file xlsx_file

Capítulo XI

   Política farmacèutica

pdf_file xlsx_file

Capítulo XII

   Tecnologies de la informació i la comunicació

pdf_file xlsx_file

Capítulo XIII

   Investigació biomèdica e innovació

pdf_file xlsx_file

Capítulo XIV

   Acreditació, autorizació i registre de centres

pdf_file xlsx_file

Capítulo XV

   Inspecció de serveis sanitaris

pdf_file xlsx_file

Capítulo XVI

   Prevenció de riscos laborals

pdf_file

xlsx_file

Capítulo XVII

   Desplegament normatiu

pdf_file

 

Capítulo XVIII

   Activitat formativa

pdf_file

xlsx_file