Preguntes més freqüents FAQs

1- Pregunta: Quin tipus de medicaments es poden comprar a distància, a través de llocs web, de manera legal?

Resposta: de forma legal només poden ser  objecte d'este tipus de venda els medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, segons el que establix el Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica.

 

2- Pregunta: Puc realitzar una compra de medicaments a través d'Internet en establiments diferents d'una oficina de farmàcia?

Resposta: no. Únicament es pot dur a terme la compra de medicaments d'ús humà elaborats industrialment no subjectes a prescripció mèdica a distància, a través de llocs web, en aquelles oficines de farmàcia obertes al públic, legalment autoritzades, que hagen notificat esta activitat i estiguen incloses  en el llistat públic de la comunitat autònoma on s'ubiquen, i mostren  en el seu lloc web del logo comú europeu.

 

3- Pregunta: Com es pot saber si el logotip que figura en el lloc web de la farmàcia que realitza la venda de medicaments d'ús humà a través d'Internet, de manera legal, és autèntic?

Resposta: al  punxar el logotip que s'ha d'exhibir en els llocs web legals de les farmàcies, s'accedix a la pàgina web de l'autoritat competent. En esta pàgina podem comprovar si la farmàcia forma part del llistat públic que l'habilita per a la venda a distància.

 

4- Pregunta: Com es pot accedir al llistat actualitzat de farmàcies que oferixen al públic medicaments per mitjà de venda a distància a través de llocs web?

Resposta: les comunitats autònomes publiquen  en les seues pàgines  web un llistat amb les farmàcies que oferixen al públic medicaments per mitjà de venda a distància, a través de llocs web.

 

Així mateix, la pàgina web de l'Agència té una pàgina  web dedicada a la  venda a distància de medicaments on s'inclouen els enllaços  a les pàgines  web de les comunitats autònomes, en les quals es publiquen  les llistes actualitzades d'oficines de farmàcia a Espanya que oferixen al públic medicaments per mitjà de venda a distància, a través de llocs web, de conformitat amb la normativa vigent.

 

5- Pregunta: Quina informació sobre  l'usuari ha d'aportar-se a l'hora de realitzar una comanda de medicaments?

Resposta:, la comanda, per a ser vàlida, ha d'incloure les següents dades de contacte del comprador: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça postal, per a permetre al farmacèutic responsable de la dispensació posar-se en contacte amb el comprador si es considerara oportú, i remetre-li la informació corresponent sobre el tractament que permeta el seu correcte ús i realitzar l'enviament.

 

6- Pregunta: Com es garantix que els medicaments comprats a través d'internet han sigut conservats correctament durant el transport?

 

Resposta: el subministrament dels medicaments des de l'oficina de farmàcia dispensadora fins al domicili  indicat per l'usuari és responsabilitat de l'oficina de farmàcia.

 

El transport i entrega del medicament han de realitzar-se de manera que s'assegure que el medicament no patix cap alteració ni minva de la seua qualitat.

 

7- Pregunta: Quant temps tarda a arribar la comanda a l'usuari?

 

Resposta: l'usuari pot consultar en el lloc web de l'oficina de farmàcia on realitze la comanda la informació sobre el temps estimat per a l'entrega dels medicaments sol·licitats, així com informació sobre vacacions o períodes de tancament en què no estarà disponible el servici.

 

8- Pregunta: Es pot tornar un medicament a la farmàcia on s'ha realitzat la compra a distància, a través de llocs web, una vegada que l'haja rebut?

Resposta: no. La farmàcia no pot acceptar devolucions dels medicaments una vegada hagen sigut dispensats i entregats al client, excepte d'aquells medicaments que hagen sigut subministrats per error i no es corresponguen amb la comanda o hagen sigut danyats durant el transport.