violència de Génere

Espais segurs i lliures de violència de gènere: Campanya permanent de sensibilització

 

espai segur i lliure

Campanya permanent de sensibilització

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha posat en marxa una campanya permanent de sensibilització i actuació dels centres sanitaris enfront de la violència de gènere a fi de convertir-los en una peça clau per a actuar davant de la violència contra les dones. 

 

Aquesta iniciativa comporta mesures com l'elaboració d'una guia ràpida del protocol d'atenció contra la violència de gènere per part dels professionals sanitaris, així com la distribució de fullets amb pautes d'autoavaluació per a promoure que les dones víctimes de violència física o psíquica demanen ajuda especialitzada. Es tracta d'un qüestionari dirigit a les dones, que els permet autoavaluar la seua situació i prendre consciència de la situació de risc en què poden trobar-se, com a pas previ a la busca d'ajuda especialitzada. Aquest document serà distribuït en tots els centres de la xarxa pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

 

Tots els centres "Espais segurs i lliures de violència de gènere"

Tots els centres sanitaris declarats, des del dimecres 25 de novembre de 2015, "Espais segurs i lliures de violència de gènere" per a transmetre a les dones un missatge clar de confiança en el sistema sanitari i els seus professionals com aliats enfront de la violència masclista. 

 

El que es pretén és aprofitar al màxim la funció que pot tindre l'espai sanitari per a sensibilitzar davant de la violència de gènere i identificar situacions de risc. Per a això és important la implicació de les i els professionals, així com oferir-los la formació adequada i les pautes que els permeten la detecció precoç dels casos i la valoració de les situacions de maltractament, així com els circuits de coordinació entre totes les institucions implicades per a donar una resposta integral i integrada a aquest tipus de situacions, establint unes pautes normalitzades i unes mesures d'intervenció que cal seguir davant dels casos identificats. 

 

 

 

Els centres sanitaris han de ser  "Espais Segurs i Lliures de Violència de Gènere" també per a les nostres treballadores.

 

 

 

Les treballadores de la sanitat pública valenciana poden sol·licitar canvi de centre de treball en la mateixa o diferent localitat de residència quan estiguen en situació de violència de gènere. Açò no comportarà pèrdua de cap del drets, tant retributius com de titularitat de la seua plaça. També podrà sol·licitar altres mesures addicionals com ara la flexibilitat horària o reducció de jornada amb disminució retributiva o sense.

 

Esta és una de les mesures com contempla el I Pla d'Igualtat de la Conselleria quant a la lluita contra la violència de gènere. És un procediment àgil, i que respecta al màxim la confidencialitat de la dona, de tal manera que podrà optar per realitzar tot el tràmit en línia si això ho preferix.

 

  • Sol·licitud de mobilitat i altres mesures de protecció per raó de violència de gènere - Descarregar
  • Fullet de mobilitat de les treballadores de l'àmbit sanitari en situació de violència de gènere - Descarregar

 

 

 

Període estival moment crític          El masclisme no té vacances

 

 

El període estival és un moment especialment crític per a les dones que pateixen la violència de gènere. La major convivència amb l'agressor és sens dubte una situació que fa augmentar el risc d'agressions físiques i també la violència psíquica i emocional.

 

El personal sanitari ha de tindre una actitud de major "alerta" per a detectar possibles casos de violència de gènere en qualsevol actuació sanitària.