Oferta de Empleo Público 2022

Convocatorias OOP / OPE

  • DECRET 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Abre enlace al DOGV en nueva ventana.
  • DECRET 195/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2021 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Abre enlace al DOGV en nueva ventana.
  • DECRET 198/2020, de 4 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Abre enlace al DOGV en nueva ventana.
  • DECRET 256/2019, de 13 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 en l'àmbit de sanitat i salut pública. Abre enlace al DOGV en nueva ventana.

Menú de navegación sección: empleo público