PROGRAMA COL•LABORATIU D'ARTICLES ORTOPROTÈTICS Xarxa VALort

 
XarxaValort és un programa d'economia col•laborativa que té l'objectiu de reutilitzar en condicions òptimes articles exoprotètics en el qual participa la ciutadania -a través de la solidaritat-, en la gestió eficient del sistema sanitari públic. És un programa innovador per a donar, recuperar i reutilitzar productes ortoprotètics i evitar el prepagament i copagament d'aquests productes.
 
El programa està pensat per a la recuperació i reutilització de: caminadors, bipedestadors, bastons, crosses, cadires de rodes manuals i electròniques, i audiòfons lligats a implants coclears, entre altres.

 

Es tracta de fer que les persones que ja no necessiten aquests articles els lliuren en el seu centre de salut o bé en les ortopèdies, on són valorats per personal qualificat i es comprova si estan en bones condicions, posant els articles a punt perquè els utilitze qui els necessite, sense cost afegit.
 

Amb la Xarxa VALort la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recupera i revaloritza articles ortoprotètics susceptibles de ser reutilitzats.

PREGUNTES FREQÜENTS Xarxa VALort

1. Qué ès la XarxaValort?

És un programa que permet l'accés gratuït a determinats productes d'ortopèdia que provenen de la donació d'altres persones i que han sigut revalorats per deixar -los en condicions d'ús adequades.

 

2. Quin benefici obtinc d'usar un producte de la XarxaValort?

Després de la prescripció facultativa d'un producte ortopèdic inclòs en la XarxaValort vosté disposa d'un producte amb garanties d'ús i de forma gratuïta, sense haver de fer prepagament (aportació retornable), ni copagament (aportació no recuperable).

 

3. Quins requisits he de complir per accedir a la XarxaValort?

Només cal disposar d'una prescripció feta per un o una metge del sistema sanitari públic valencià d'algun dels articles inclosos i disponibles en el programa.

 

4. Quins són els productes inclosos en la XarxaValort?

Fonamentalment caminadors, cadires de rodes, bastons, crosses, aparells de bipedestació i plans inclinats, entre altres.

 

5. Quina garantia tenen eixos productes?

Tenen les mateixes garanties d'ús que un producte nou i una garantia de reparació de 6 mesos. Tots els productes han sigut revisats prèviament per personal qualificat en establiments autoritzats.

 

6. En què es diferencia un producte de la XarxaValort d'un nou?

A nivell d'utilització, no hi ha cap diferència. El producte inclòs en el programa ha sigut valorat, revisat i reparat, si és el cas, per un tècnic ortoprotesista que li l'adaptarà com si fóra nou i amb una garantia d'ús legalment establida per a estos productes.

 

7. En tinc un que ja no necessite, on puc entregar-lo?

Pot entregar-lo en un establiment col·laborador (ortopèdia o farmàcia amb ortopèdia) o bé en el seu centre de salut. Consulte la llista de les entitats col·laboradores en: www.san.gva.es/xarxa-valort En el moment de l'entrega firmarà el document de donació del producte a la XarxaValort.

 

8. M'han prescrit un d'eixos productes, qué he de fer per accedir al programa?

En el centre on li hagen fet la prescripció l'informaran de la disponibilitat del producte i d'on es troba, si fóra el cas. La disponibilitat depén de les donacions fetes. En el moment de l'entrega firmarà el document d'accés a la XarxaValort, pel qual es comprometrà a fer un ús adequat i diligent de l'article i a tornar-lo després d'haver finatlitzat el seu ús conforme la prescripció mèdica.

 

9. Més informació

Per a més informació consulte en el seu centre de salut, ortopèdia o farmàcia amb ortopèdia o en la seua associació.