presentació salut i gènere

 

 

Un nou paradigma ha d'implantar-se en el sistema sanitari que ens permeta abordar de manera integral la salut de les dones i els homes des de la seua diferència biològica i també psicosocial i en harmonia amb el medi ambient.  

 

Aquesta necessitat de contemplar la salut des de la perspectiva del gènere com una variable més, contribueix a determinar com el  gènere condiciona la igualtat i l'equitat en la salut. Evitar els biaixos de gènere en la clínica motivats per estereotips socials pot evitar molta inequidad en el tracte sanitari a les dones.

Les dones tenen una vivència de la seua salut i unes formes d'emmalaltir diferents, no solament per la seua biologia sinó pels rols socials que exerceixen i que els proporcionen diferents condicions socials, econòmiques, culturals o de valors, a saber, els denominats determinants socials de gènere. Recordem que més del 40% dels riscos per a la salut són aliens al nostre cos són soci-mediambientals.

Per això, la investigació sanitària té una assignatura pendent amb les dones. Hem de fomentar les investigacions sobre les malalties que més els afecten. I també estudiar totes les malalties tenint en compte la diversitat de dones i homes que les pateixen i evitar l'androcentrismo que fa que l'home siga la mesura de totes les coses.

Aquests són alguns dels reptes a impulsar des de la Unitat d'Igualtat, traslladar aquest enfocament de gènere als Plans, Estratègies, Guies, Protocols, etc. que elabore la Conselleria contribuint així a una sanitat més justa, eficient i equitativa.

Continguts

Unitat d'identitat de gènere

La Llei 8/2017, de 7 d'abril, integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere de la Comunitat Valenciana, va definir el concepte d'identitat de gènere tenint en compte el criteri de l'Agència de Drets fonamentals de la Unió Europea i el punt de vista de les principals organitzacions de persones trans* europees i internacionals.

Entre els drets protegits hi ha el reconeixement a la seua identitat de gènere lliurement autodeterminada, a rebre un tracte d'acord amb la identitat sentida en tots els àmbits públics i privats i a rebre una atenció integral i adequada a les necessitats individuals, mèdiques, psicològiques, jurídiques, educatives, socials, laborals i culturals respecte a la identitat lliurement manifestada.

Per a dur a terme les funcions previstes en la llei esmentada es va crear la Unitat de Referència d'Identitat de Gènere a la Comunitat Valenciana, amb tres nivells assistencials en cada una de les províncies, Alacant, Castelló i València, regulada per Resolució de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, de data 15 de juny de 2017.

La Unitat de Referència d'Identitat de Gènere (UIG) realitza una atenció sanitària multidisciplinària basada en una presa de decisions compartides assumint els principis de no discriminació, atenció integral de qualitat i respecte a la identitat de gènere en les mateixes condicions que a la resta de les persones usuàries del sistema de salut.

S'utilitza un protocol individualitzat amb garanties de qualitat basades en l'evidència científica, l'acompanyament, assessorament i tractament de les persones amb incongruència de gènere de totes les edats i de les seues famílies.

Està integrada per professionals de diverses especialitats sanitàries amb formació específica en identitat de gènere, en els seus tres nivells assistencials:

  • Nivell 1/ Fase assistencial d'atenció psicosexual/psicoterapèutica

  • Nivell 2/ Fase assistencial hormonal i farmacològica

  • Nivell 3/ Fase assistencial d'atenció quirúrgica


En el següent mapa pots localitzar els recursos assistencials.

 

 

L'accés al primer nivell assistencial es fa des de l'atenció primària, pediatria i assistència hospitalària mitjançant proposta realitzada al centre de salut sexual i reproductiva, nivell 1, de cada província. Des d'atenció primària es remet mitjançant proposta o comunicació directa amb els centres de salut sexual i reproductiva, que actuen com a gestors dels casos.

Els qui es desplacen des d'altres comunitats autònomes i que ja estiguen en tractament es podran remetre als serveis d'endocrinologia de referència de cada província.