Places bàsiques de característiques específiques d'acord amb la disposició adicional tercera del Decret-LLei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell

Places bàsiques de característiques específiques d'acord amb l'artícle 33 del Decret 192/2017, d'1 de desembre, del Consell