Tipus de documents d'actuació clínica

Tipus de documents d'actuació clínica

Els documents d'actuació clínica (DAC) són recomanacions desenvolupades de forma sistemàtica per a ajudar els professionals i els pacients en la presa de les decisions sobre l'atenció sanitària més apropiada, i les opcions diagnòstiques i terapèutiques més adequades a l'abordar un problema de salut. Els DAC desenvolupats per societats científiques, col·lectius professionals o qualsevol dependència de la Conselleria de Sanitat, han d'acollir-se als criteris i el procediment assenyalats a continuació per a ser incorporats al catàleg de l'Agència Valenciana de Salut.

 

Guies de pràctica clínica

Guies de actuació clínica

Criteris de interconsulta i manuals de procediments, escales i instruments de valoració

Processos assistencials Integrats, Protocols d'atenció i Vies clíniques

Documents en procés d'elaboració

Glosari

La classificació en un tipus o un altre de documents es fa segons el compliment d'una sèrie de criteris explícits que han de complir cada un.

Consultar plantilla de criteris: (Accés a formato PDF) (Accés a format JPG)

Requisits d'uniformitat en la publicació de documents (taules, figures i referències)

No es consideren DAC els documents:

 

  • de contingut organitzatiu (plans, informes, manuals de programes, catàlegs del sistema d'informació econòmica, plans funcionals...).
  • amb l'usuari com a destinatari principal (consentiments informats, fulls de ruta...).
  • les "guies per a pacients" centrades en l'educació sanitària i l'autoatenció, encara que han d'incorporar-se als processos generals de validació.

Requisits d'uniformitat en la publicació de documents: Taules i figures

Les taules s'enumeraran de manera correlativa a l'ordre d'aparició en el text, i portaran un títol breu i explicatiu en la part superior. Les figures aniran enumerades de manera correlativa a l'ordre d'aparició en el text.
Per a més informació, es pot consultar la pàgina web:

 

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7044&revistaid=138  

Requisits d'uniformitat en la publicació de documents: Referències

S'hauran d'incloure les referències als treballs originals. L'estil de les referències haurà d'adequar-se a les normes VANCOUVER. 

 

Per a més informació, es poden consultar les adreces:

 

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7044&revistaid=138 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/