Criteris de validació i procediments d'inclusió de Documents d'Actuació Clínica

Taules i figures

Les taules s'enumeraran de manera correlativa a l'orde d'aparició en el text, i portaran un títol breu i explicatiu en la part superior. Les figures aniran enumerades de manera correlativa a l'orde d'aparició en el text.
Per a més informació, es pot consultar la pàgina web:

 

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7044&revistaid=138 Imatge fletxa

Referències

Es deuran incloure les referències als treballs originals. L'estil de les referències deurà adequar-se a les normas VANCOUVER.  Imatge fletxa

 

Per a més informació, es poden consultar les adreces:


http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7044&revistaid=138  Imatge fletxa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals Imatge fletxa 

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/  Imatge fletxa