Tipus de documents d'actuació clínica

Vies clíniques

Adapten les guies de pràctica clínica o protocols a la pràctica. Són plans assistencials que s'apliquen a pacients amb un curs clínic predicible, definixen quan, qui o on, com, amb quina seqüència i amb quins objectius s'ha de proporcionar l'atenció. Es representen habitualment amb matrius temporals. Servixen com a instrument de gestió per a la institució que les utilitza.