Visualització del menú

Comissió de revisió i criteris de validació

La comissió de revisió avalua els documents produïts per societats científiques, grups professionals, centres i servicis de la xarxa assistencial i departaments de la Conselleria de Sanitat.

 

La comissió funciona d'acord amb els criteris habituals de la revisió per parells de la literatura científica, fa informes sobre els documents rebuts també d'acord amb els ítem usuals del peer review, a fi que tots complisquen uns requisits comuns de qualitat.

 

La comissió de revisió vetla per fer que es complisquen els criteris de validació definits i també per desplegar els processos de distribució, implantació, aplicació i monitorització que resulten necessaris per a afavorir els objectius d'elaborar i aplicar documents normalitzats d'actuació clínica en el dispositiu assistencial sanitari.

Composició de la Comissió de Revisió

- Direcció General d'Assistència Sanitària (Servici de Protocol·lització i Integració Assistencial).

- Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient (Servici de Qualitat Assistencial).

- Servici de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental.

- Institut Mèdic Valencià.

- Societats científiques i professionals implicades.

Contacte amb la Comissió de Revisió de DAC


Per a remetre qualsevol document o consulta: guias_dac@gva.es Imatge correu