Polítiques en salut - Planificació

La conselleria de Sanitat establix les estratègies de promoció de la salut i les actuacions sobre les malalties en diversos plans i línies d'actuació: Plans de Salut, Enquestes de Salut i altres plans, com el de Diabetis, l'Oncològic o el de Cures Pal·liatives.

Menú de navegació