Conselleria

Reglament orgànic i funcional

Competències

  • S'assignen a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat, salut pública, salut mental, farmàcia, avaluació, investigació,  qualitat i atenció al pacient.

Reglament orgànic i funcional

  • ORDRE 4/2023, de 13 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 135/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat. Enllaç.
  • DECRET 135/2023, de 10 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat. Enllaç.

  • DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. Enllaç.

  • DECRET 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions. Enllaç.