Normativa en tramitació

En aquest apartat podrà consultar-se l'estat de la normativa en tramitació de la Conselleria de Sanitat 

Visualització del menú