Sol·licitud dades SIA-GAIA

Introducció

Amb la finalitat de garantir l'accessibilitat a la sol·licitud de dades del Sistema d'Informació de l'Assistència Ambulatòria (SIA-Gaia) de manera normalitzada, vetlar per la integritat i la qualitat de les dades, a través de l'adopció de mesures de gestió per part del titular de l'òrgan administratiu responsable del fitxer original o de les còpies que d'ell es deriven. La incorporació de registres validats de processos, el maneig del fitxer per persones prèviament autoritzades per a intervindre en ell i l'elaboració d'auditories periòdiques al Sistema, es corresponen amb algunes de les mesures clau adoptades, proporcionar la seguretat necessària al sistema, assegurant la traçabilitat de tot el procés de sol·licitud, tractament i cessió de dades i de les persones que intervenen en ell, assegurar la protecció de dades personals, que garantisquen en tot moment la intimitat de terceres persones, es publica la