Sol·licitud dades SIA-GAIA

Àmbit i usuaris de la informació

Queda subjecta a l'àmbit de la resolució de 15 d'octubre de 2009 i la resolució de 6 febrer de 2012 tota la informació accessible a través del Sistema d'Informació Ambulatori SIA-GAIA.

 

  • Les sol·licituds hauran de ser tramitades a través de les Direccions Generals, Direccions Territorials, Gerències Departamentals i en les Concessions Administratives a través del Comissionat
  • En cap cas, la informació podrà ser utilitzada amb finalitats comercials, ni superant els límits imposats per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
  • Únicament en la cessió de dades relatives a la salut, les institucions, centres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents, podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatius a la salut de les persones que a ells acudisquen o hagen de ser tractats en estos, d'acord amb els disposat en la legislació vigent.
  • El procediment i tractament de les dades serà específic segons siga l'àmbit de la informació i el caràcter de les dades.


Es distingixen dos possibles finalitats diferents de conducta a l'accés i tractament de les dades:

 

Informació Interna

 

Informació institucional pròpia d'utilització en la rutina organitzativa, de l'explotació de la qual deriva l'activitat diària assistencial i gestora.

 

Informació Externa

 

Informació de caràcter científic, sempre que tinga una orientació investigadora o a generar publicacions en l'àmbit científic o gestor.