Inspecció de serveis sanitaris

Denúncies davant la Inspecció de Serveis Sanitaris

Les denúncies davant la Inspecció de Serveis Sanitaris es referiran a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis sanitaris, imputables a l'administració de la Generalitat i, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de queixa reclamació o recurs.

Procediment (obri en nova finestra)

Tràmit telemàtic (obri en nova finestra)