UBICACIÓ
 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Subdirecció General del Gabinet Tècnic
Unitat d'Igualtat
 
C/ Misser Mascó, nº 31, 7ª planta
46010 València
 
CORREU ELECTRÒNIC