Fòrum V Pla de Salut

Informació

El fòrum del V Pla de Salut 2022-2030 romandrà obert des de les 9 hores del 24 d'octubre fins a les 15.00 hores del 4 de novembre. 

 

Per què consultem?
 
La informació i consulta pública del V Pla de salut 2022-2030 és un mecanisme per a incrementar la participació social i contribuir a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies i polítiques de salut.
 
 
[Longitud màxima per missatge: 100 paraules]
 
 

Informació FÒRUM V Pla de Salut

La informació i consulta pública del V Pla de salut 2022-2030 és un mecanisme per a incrementar la participació social i contribuir a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies i polítiques de salut.

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, informant i sotmetent a consulta pública les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).

 

Informació d'interés

 

El Fòrum està dividit en les tres Línies Estratègiques que integren el V Pla de Salut. En cada Línia es defineixen quatre dimensions i cadascuna de les quals proposa diversos objectius.

 

  • LÍNIA 1. GUANY EN SALUT DES D'UN ENFOCAMENT TRANSVERSAL I D'EQUITAT
  • LÍNIA 2. PERSONES I COMUNITATS SANES EN ENTORNS AFAVORIDORS DE LA SALUT
  • LÍNIA 3. PLASTICITAT DEL SISTEMA SANITARI PERQUÈ SIGA CAPAÇ D'ADAPTAR-SE A la DINÀMICA I LES NECESSITATS DE LA SOCIETAT

Pots ampliar la informació consultant els documents:

 

PARTICIPA EN EL FÒRUM

(obert fins a les 15.00 hores del 4 de novembre)

 

TANCAT

Moltes gràcies per participar-hi!

 

Banner Fòrum V Pla de Salut 2022-2030

 

[LONGITUD MÀXIMA PER MISSATGE: 100 PARAULES]

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en donar-se d'alta en el Fòrum té com a finalitat l'accés al procediment d'informació i consulta pública del V Pla de Salut 2022-2030. Una vegada es tanca el Fòrum s'elimina la informació personal recollida en les bases de dades del lloc web. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer de Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç  o físicament quan siga possible  en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació adicional en el Registre d'activitats de tractament de la Conselleria o a través de l'enllaç