Introducció

El fòrum dels Acords de Gestió 2023 romandrà obert des de les 9 hores del 14 d'octubre fins a les 14.00 hores del 23 d'octubre. TANCAT. 

 

Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2023 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies de política sanitària. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]. 

Acords de Gestió Departaments de Salut

La informació i consulta pública dels Acords de Gestió és un mecanisme de participació social per a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania al disseny de les estratègies de política sanitària.
 
Per aquest motiu, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, seguint el seu propòsit de treballar per la transparència en els processos de presa de decisions, llança novament la consulta per a l'edició de 2023 dels Acords de Gestió, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten al conjunt de la població.

 

Banner Fòrum Acords de Gestió 2023

 

GRÀCIES PER LA TEUA PARTICIPACIÓ!

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

La informació personal recollida en donar-se d'alta en el Fòrum té com a finalitat l'accés al procediment d'informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2023. Una vegada es tanca el Fòrum s'elimina la informació personal recollida en les bases de dades del lloc web. L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer de Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç  o físicament quan siga possible  en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació adicional en el Registre d'activitats de tractament de la Conselleria o a través de l'enllaç